Laat kinderen kinderen zijn

Het programma #Hautekiet van #Radio1 deze ochtend gaf aandacht aan het zogenaamde “zittenblijven” van kleuters. Jan (Twittert als @hautekiet) kwam daarmee naar aanleiding van een doctoraatsthesis aan de KUL over de impact van ja of neen een extra jaar kleuteren.

Wat me daarin opvalt, is de terminologie die wordt gebruikt. Een “extra jaar kleuteren” zoals ik het noem krijgt de stempel “zittenblijven”. Wat erg. Je bent vijf of zes en je krijgt al direct een stempel.

Kinderen worden tegenwoordig in de kleuterschool “klaargestoomd” voor de échte school. Schande. Laat die kinderen aub toch gewoon “kind” zijn, zonder die prestatiedruk erop. Dingen hen aanleren is ok, doe het dan op hun eigen tempo.

Toen mijn kids in die leeftijd zaten, was ik getuige van menige discussies tussen ouders en school, waarbij het me opviel dat het niet meer ging over het kind, maar over het ego van de ouders. “Wat gaan de anderen ervan denken” primeerde in de gesprekken.

Lieve ouders, laat aub wat anderen denken los. Zet je ego even opzij. Geef je kind de ruimte om kind te zijn en laat het zich ontwikkelen op haar/zijn eigen tempo.

En als dat betekent dat je kind vroeger of later aan de lagere school begint maakt niet uit. Kinderen die op de tippen van hun tenen aan de eerste klas beginnen, zullen ergens binnen de volgende 10 jaar falen en moeten zittenblijven of naar “lager” overstappen. En alléén omdat jij als ouders doorgedrukt hebt “ze kunnen het nu al”.

Beste scholen, zet de kleintjes van 4, 5 en 6 jaar in één klasje. Ze leren van elkaar, er ontstaat veel méér sociale interactie dan je je kan voorstellen en een extra jaar kleuteren wordt dan niet als een “verlies van vriendjes” ervaren. Bij deze een pluim voor de wijze waarop #Steinerscholen dit aanpakken.

Dank !

You can put your suggestions here

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s